Transporterar och lyfter bodar m.m.

Svensson utför lyft med lastbilskranar från 0 till 40 meter. Kranarna kan kombineras med eldrift där det kanske ställs höga krav på avgasutsläpp eller buller t.ex. i en inomhusmiljö. Vajerspel och jib samt kranar utrustade med stödben fram är också något som vi tillhandahåller!

Vi utför transporter med specialbyggda fordon och släp för en SÄKER och tids/kostnadseffektiv hantering. Vi är dessutom en av få som kan leverera en knippe isärdragbara låglastare när det behövs!

Vi är specialiserade på att hantera och frakta gods med bredder, längder och höjder som ligger utanför standard. Naturligtvis tillhandahåller vi både tillstånd för bredlast och tillstånd för överskridna vikter vid särskilda fall. Följebil och VTL-bil är något som vi ordnar med.

Specialtransporter och lyft i egen regi!

  • Båtar

  • Volymer / moduler

  • Containers

  • Glas

  • Mobilkranstillbehör

  • och mycket, mycket mer